Schermschool

Na zijn eerste jaren als succesvol schermleraar in Rijswijk, Delft en Benthuizen ontstaat bij Kasper Kardolus het plan om de schermsport breder uit te dragen en het Nederlandse schermen structureel op een hoger niveau te brengen. Deze gedachte krijgt vervolgens vorm in de bouw van een professionele schermzaal in - de toen nog - groeistad Zoetermeer, waar in aanvang alle medewerking van gemeentezijde wordt verkregen.
Op 19 december 1975 slaat maître Abrahams, zijn vroegere schermleraar, dan de eerste paal van het voor Nederland unieke complex, waarna met veel hulp van zijn gezin, schermers, vele vrienden, collega's van het toenmalige RID en veel eigen inzet de bouw ter hand wordt genomen.
Een klein jaar later is het zover. Op 16 oktober 1976 wordt de nieuwe schermschool onder grote belangstelling geopend door Luit.Generaal Ferry Meynderts, oud-voorzitter van de Nederlandse Schermbond net als Kardolus oud-kampioen van Nederland. de eerste paal wordt geslagen

Dit particulier initiatief werd binnen schermend Nederland met gemengde gevoelens ontvangen. De verwachting dat de zaal ook regelmatig gebruikt zou gaan worden voor landelijke centrale trainingen, werd helaas niet bewaarheid. Het bondsbestuur vond de ruimte niet geschikt.
Dit in weerwil van de nadien behaalde successen door de eigen kweek en de lovende woorden van bekende buitenlandse trainers en schermers die de zaal in de loop der tijd bezochten.
De schermvereniging en Kasper Kardolus krijgen het financieel helemaal moeilijk als de Gemeente Zoetermeer zich niet aan de voor de aanvang van de nieuwbouw gemaakte afspraken houdt.
25 jaar later vindt een grondige renovatie van de schermschool plaats om de mogelijkheden van het gebouw nog beter te kunnen benutten. Ook wordt er een nieuwe en grotere schermvloer aangebracht.

De feestelijke heropening vindt plaats door Erica Terpstra op 21 februari 2001.

Pernette Osinga, damesdegen-coryfee van het eerste uur, merkt na 14 jaar niet in de schermschool te zijn geweest, het volgende op:
Pas later besef je, hoe goed het hier was.
Je leert hier winnen. Nu ik weer binnenstap, op die heerlijke vloer, merk ik het: het ruikt hier naar schermen zoals het nergens anders ruikt. Dit is dé plek. Hier heerst een echte scherm-atmosfeer. (AD 03-10-2009)

Behalve dat de zaal onderdak biedt aan de schermers en schermsters van Schermvereniging Zaal Kardolus, wordt de schermschool ook gebruikt voor het houden van schermclinics, kennismakingscursussen, schoolschermen, bijeenkomsten en kinderfeestjes. Het is eveneens mogelijk om in bijzondere gevallen de ruimte met zijn specifieke en intieme ambiance voor andere, passende activiteiten te huren. In de schermschool is een winkel gevestigd met een uitgebreid assortiment schermsportartikelen.
Velen vonden hun weg reeds naar de schermschool, als recreant of als wedstrijdschermer. Er werden en worden nog steeds schitterende resultaten geboekt op nationaal en mondiaal niveau. Op één na komen alle Nederlandse deelnemers aan de Olympische Spelen sinds 1972 uit de 'stal' Kardolus. Kardolus Schermschool is in de internationale schermwereld een begrip en heeft als zodanig ook weten bij te dragen aan de naamsbekendheid van Zoetermeer als sportstad en aan het aanzien van de Nederlands schermsport.
Voor hun verdiensten in de schermsport zijn Gerda en Kasper Kardolus beiden door de Koningin benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Van de FIE, de internationale schermbond, kreeg Kasper Kardolus in 2007 de zeer hoge onderscheiding Honoré d'Or de la FIE uitgereikt. burgermeester zoetermeer - honore 'or de la fie

Meer informatie over:
Schermen Leiden | Schermen Zoetermeer | Schermen Den Haag | Schermlessen Leiden | Schermlessen Zoetermeer | Schermlessen Den Haag |